Chương trình One Harmony - Stay Award Promotion

Đặt phòng với số điểm One Harmony ưu đãi.

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được một đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Nikko Hải Phòng với số điểm bạn tích được.

 

- Thời gian đặt phòng: 14/04/2023 – 20/07/2023

- Thời gian lưu trú: 07/05/2023 – 20/07/2023

Để kiểm tra điểm và các thông tin chi tiết khác về chương trình, xin vui lòng truy cập vào đường link:

https://oneharmony.com/en/RedeemPoints

 

Hotel Nikko Hai Phong

No. 1, Road 1, Waterfront City, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +84 2253 265 666

Email: info@hotelnikkohaiphong.com.vn

www.hotelnikkohaiphong.com.vn