ICE CREAM COLLECTION

ICE CREAM COLLECTION

Hạ nhiệt mùa hè này với những ly kem mát lạnh của Nikko Hải Phòng.

Hotel Nikko Hai Phong
No. 1, Road 1, Waterfront City, Vinh Niem, Le Chan, Hai Phong, Vietnam.
Email: info@hotelnikkohaiphong.com.vn
Tel: +84 225 326 5666