Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ - CÔNG TY TNHH CHUO VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ - CÔNG TY TNHH CHUO VIỆT NAM

Công ty TNHH CHUO Việt Nam tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết giữ bí mật và bảo mật Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư và Luật pháp Việt Nam. Trong Chính sách Quyền riêng tư này, "Công ty", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" có nghĩa là Công ty TNHH CHUO Việt Nam, bên thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo cách được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Bất kỳ tham chiếu nào đến "khách hàng", "bạn" hoặc "của bạn" đều đề cập đến bất kỳ ai có Thông tin Cá nhân mà chúng tôi xử lý.

Việc cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho Công ty (bao gồm thông qua Trang web hoặc các hình thức khác) thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý và chuyển Thông tin Cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này.

1. Giới thiệu và cam kết chung

Việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư này. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích lý do và cách chúng tôi thu thập, ghi nhận, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo, sử dụng, tiết lộ, sắp xếp hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn lưu trú tại cơ sở của chúng tôi, mua hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này cũng hướng dẫn bạn cách thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Công ty là bên Kiểm soát và xử lý Thông tin Cá nhân mà Công ty thu thập và sử dụng về bạn. Công ty sẽ giữ bí mật Thông tin Cá nhân của bạn và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Thông tin Cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với những người khác theo Chính sách Quyền riêng tư này. Công ty cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ Thông tin Cá nhân. Việc sử dụng và bảo vệ đúng cách thông tin này không chỉ tạo nên cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi mà còn đại diện cho các yếu tố chính trong trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Do đó, để nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, Công ty sẽ thực hiện theo chính sách sau:

(i)Công ty sẽ làm rõ mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân mà Công ty nhận được và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích đã định.

(ii)Công ty sẽ không cung cấp cho bên thứ ba Thông tin Cá nhân mà Công ty nhận được mà không có sự chấp thuận của khách hàng, ngoại trừ các trường hợp được đề cập trong Mục 6 dưới đây.

(iii)Công ty sẽ nỗ lực hết sức để quản lý Thông tin Cá nhân một cách an toàn và phù hợp bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc khiến Thông tin Cá nhân gặp các rủi ro, chẳng hạn như truy cập trái phép Thông tin Cá nhân từ bên ngoài hoặc mất mát, hủy, thay đổi và rò rỉ thông tin.

2. Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân là bất kỳ thông tin nào được liên kết với một người cụ thể hoặc có thể dẫn đến việc nhận dạng một người cụ thể. Thông qua quá trình kinh doanh của chúng tôi, Công ty nhận được các Thông tin Cá nhân về nhu cầu hoặc các tình huống của bạn cho phép chúng tôi nhận dạng bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i)Thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, VISA hoặc giấy phép lưu trú tại Việt Nam, thông tin liên hệ khẩn cấp và thông tin thẻ tín dụng để gửi tiền và thanh toán

(ii)Thông tin tài khoản kỹ thuật số như tên người dùng, mật khẩu, tùy chọn liên hệ hoặc dữ liệu xác thực khác

(iii)Thông tin liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, thói quen mua hàng và sở thích sản phẩm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi

(iv)Thông tin về lợi ích và yêu cầu thương mại của bạn, sản phẩm bạn có thể muốn mua hoặc dịch vụ bạn có thể muốn thuê chúng tôi thực hiện

(v)Thông tin liên quan đến việc truyền thông tiếp thị của chúng tôi với bạn và sự tham dự của bạn tại các hội nghị hoặc sự kiện quảng cáo

(vi)Nếu bạn là nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng, thông tin về kỹ năng kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm và giá cả của bạn

Công ty cũng có thể nhận được một số thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và thông tin cá nhân được ghi lại trong hồ sơ sức khỏe có thể được coi là "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" theo quy định của luật pháp Việt Nam và của cơ quan có thẩm quyền khác

Công ty nhận thông tin này trực tiếp từ bạn thông qua nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như ứng dụng và yêu cầu, khảo sát, đàm phán kinh doanh và các hợp đồng và thỏa thuận đã thực hiện. Công ty cũng nhận được Thông tin Cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông đăng ký bất động sản, đăng ký thương mại, danh bạ điện thoại có sẵn công khai. Thông tin Cá nhân thuộc sở hữu của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được đề cập trong Mục 3 dưới đây.

3. Mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

Khách hàng đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu để trình bày thông tin và đề xuất, ký kết và thực hiện các hợp đồng và thỏa thuận, cung cấp dịch vụ hậu mãi, liên hệ và thông báo cho khách hàng, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cung cấp thông tin được coi là hữu ích cho khách hàng và thực hiện các hành động khác liên quan đến các hoạt động kinh doanh do Công ty hoặc các công ty thuộc tập đoàn của Công ty thực hiện. Các doanh nghiệp này bao gồm nhà ở, cải tạo, nhà ở cho thuê, chung cư, phát triển cửa hàng thương mại, xây dựng, phân khu bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản, môi trường và năng lượng, đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, khách sạn, nội thất và các hoạt động kinh doanh khác.

Ngoài các hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các hợp đồng và thỏa thuận, Thông tin Cá nhân cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

(i)Tiếp nhận phản hồi và ý kiến của khách hàng.

(ii)Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng về tài liệu tham khảo.

(iii)Tiến hành nghiên cứu thị trường và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

(iv)Thông báo về các sự kiện, hội thảo, chiến dịch, dịch vụ thành viên và các hoạt động khác.

(v)Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư điện tử và chuyển phát các ấn phẩm.

(vi)Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty hoặc các đối tác kinh doanh và chi nhánh của Công ty.

(vii)Xác nhận các vấn đề nhằm mục đích kiểm toán.

(viii)Sử dụng cho bất kỳ vấn đề nào khác ngẫu nhiên và liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cần lưu ý rằng Công ty có thể cung cấp Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba như được mô tả trong Mục 6 dưới đây trong phạm vi cần thiết để đảm bảo thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Công ty thuê các bên thứ ba này. Trong trường hợp này, Công ty sẽ ký kết thỏa thuận với các bên thứ ba này về việc xử lý thông tin nói trên và thực hiện các biện pháp khác để giám sát họ.

4. Cơ sở sử dụng Thông tin Cá nhân

Bằng cách truy cập trang để xem Chính sách Quyền riêng tư này và đánh dấu vào ô đồng ý trong Trang web, nhập cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn cài đặt đồng ý, ký thỏa thuận với Công ty hoặc các biểu mẫu khác có thể được in và sao chép bằng văn bản, bạn đồng ý với Chính sách này, thừa nhận rằng Công ty đã thông báo với các nội dung sau cho bạn và thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý thông tin của bạn theo Chính sách này.

(i)Mục đích xử lý (được đề cập trong Mục 3 ở trên).

(ii)Loại Thông tin Cá nhân được sử dụng (được đề cập tại Mục 2 ở trên).

(iii)Phương pháp xử lý Thông tin Cá nhân (được đề cập tại Mục 5 dưới đây).

(iv)Thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến mục đích xử lý (được đề cập trong Mục 6 và 7 dưới đây).

(v)Hậu quả và thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra (nêu tại Mục 10 dưới đây).

(vi)Thời gian bắt đầu và hoàn tất việc xử lý dữ liệu (được đề cập trong Mục 5 dưới đây).

Sự đồng ý của bạn luôn có thể được rút lại bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, hãy lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút lại. Công ty sẽ dừng và yêu cầu các bên thứ ba liên quan ngừng xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi bất kỳ hoặc tất cả Thông tin Cá nhân hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp hoặc cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể đã yêu cầu từ chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin có thể giúp chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

5. Bảo mật Thông tin Cá nhân

Việc bảo mật thông tin là rất quan trọng đối với Công ty và Công ty có các biện pháp được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i)Các tệp khách hàng được lưu trữ trên hệ thống quản lý khách hàng an toàn của chúng tôi. Quyền truy cập bị hạn chế trong hệ thống khách hàng đối với những người được yêu cầu có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

(ii)Tài liệu dưới dạng bản cứng được lưu trữ trong tủ khóa.

Công ty đảm bảo quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân bị hạn chế đối với nhân viên và người lao động hoặc những người khác làm việc trong Công ty hoặc các công ty thuộc tập đoàn của Công ty trên cơ sở cần phải biết. Bất kỳ nhân viên và người lao động nào cần truy cập vào Thông tin Cá nhân phải được đào tạo. Công ty sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân trong thời gian mà mục đích để Công ty thu thập thông tin đó vẫn tiếp tục. Sau đó, nó sẽ bị hủy trừ khi cần lưu giữ thêm để đáp ứng yêu cầu pháp lý, quy định hoặc yêu cầu kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của Công ty hoặc bất kỳ trường hợp nào khác mà Công ty cho là cần thiết.

6. Cung cấp Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba

Công ty sẽ không cung cấp Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc khi chúng tôi có các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ tương tự trong các trường hợp sau:

(i)Khi Công ty cung cấp Thông tin Cá nhân dưới dạng dữ liệu thống kê mà không thể xác định được khách hàng.

(ii)Khi Công ty được pháp luật và quy định yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân.

(iii)Khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản và Công ty không thể có được sự đồng ý của khách hàng.

(iv)Khi Công ty được yêu cầu hợp tác với chính quyền trung ương hoặc địa phương và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật và quy định, và việc có được sự đồng ý của khách hàng có thể cản trở việc quản lý của các cơ quan này.

(v)Khi Công ty cung cấp Thông tin Cá nhân cho các nhà thầu, cố vấn, đại lý, công ty con, công ty liên kết, chủ sở hữu và các cơ quan có thẩm quyền cho cùng mục đích sử dụng như đã đề cập trong Mục 3 ở trên.

(vi)Khi Công ty cung cấp Thông tin Cá nhân cho bất kỳ cán bộ, nhân viên, đại lý nào (bao gồm các công ty con, công ty liên kết, đại diện và văn phòng chi nhánh của Công ty), cố vấn chuyên môn, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý hoặc nhà thầu độc lập cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghĩa vụ bảo mật đối với Công ty.

7. Chuyển Thông tin Cá nhân sang nước thứ ba

Công ty có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Công ty sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo các bên thứ ba này xử lý Thông tin Cá nhân tuân thủ luật pháp và bảo vệ Thông tin Cá nhân bất kể nó được chuyển đến quốc gia nào.

Bằng việc cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển này. Nếu bạn không muốn Thông tin Cá nhân của mình được chuyển đến một khu vực pháp lý khác thì bạn không nên cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn.

Việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của các bên thứ ba này cũng có thể phải tuân theo các Chính sách Quyền riêng tư riêng.

Thông tin Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i)Các nhà đầu tư của Công ty.

(ii)Đại lý du lịch của Công ty.

(iii)Các nhà quản lý vận hành của Công ty.

8. Tiết lộ, chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng, v.v. Thông tin Cá nhân

Khi nhận được một trong những yêu cầu sau đây từ khách hàng, Công ty sẽ cố gắng thực hiện hành động cần thiết trong một khoảng thời gian hợp lý và ở mức độ hợp lý sau khi xác nhận danh tính của khách hàng trừ khi chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật hoặc một số hạn chế khác về việc cấp quyền truy cập thông tin hoặc được phép từ chối bạn truy cập theo pháp luật.

(i)Khi khách hàng yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

(ii)Khi khách hàng yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa Thông tin Cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các trường hợp Thông tin Cá nhân không chính xác trên thực tế.

(iii)Khi khách hàng yêu cầu tạm ngừng sử dụng hoặc loại bỏ Thông tin Cá nhân của mình.

(iv)Khi khách hàng yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(v)Khi khách hàng phản đối việc Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm mục đích ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân để quảng cáo hoặc tiếp thị, trừ khi pháp luật có quy định khác.Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho Thông tin Cá nhân mà Công ty nắm giữ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Yêu cầu về Thông tin Cá nhân và yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng, v.v. Thông tin Cá nhân như được mô tả ở trên sẽ được chấp nhận theo các thủ tục sau:

(a)Yêu cầu phải được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu qua thư hoặc Email qua thông tin liên hệ như được mô tả tại Mục 13 dưới đây.

(b)Khi khách hàng gửi yêu cầu, danh tính của khách hàng sẽ được xác nhận bằng nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như bằng cách sử dụng bằng lái xe, hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các hình thức nhận dạng khác, thông tin đã đăng ký với Công ty như địa chỉ, tên, số điện thoại và ngày sinh, hoặc bằng cách gọi lại số điện thoại đã đăng ký với Công ty.

Khi người đại diện gửi yêu cầu, ngoài việc xác nhận danh tính của khách hàng như được mô tả ở trên, thẩm quyền của người đại diện sẽ được xác nhận bằng giấy ủy quyền, giấy chứng nhận có đóng dấu hoặc các phương tiện khác.

(c) Có thể tính phí theo quy định để xử lý yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân.

Ngoài ra, đối với các yêu cầu tiết lộ Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tính phí 200.000 đồng cho mỗi mục yêu cầu.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh để tiếp tục xử lý Thông tin Cá nhân hoặc bạn yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó.

9. Sử dụng cookie trên Trang web

Công ty và các công ty thuộc tập đoàn sử dụng cookie. Cookie là một dạng công nghệ xác định thiết bị đầu cuối của khách hàng ở phía máy chủ web bằng cách lưu trữ các tệp được chỉ định trên thiết bị đầu cuối khi khách hàng truy cập trang web.

Công ty và các công ty thuộc tập đoàn sử dụng cookie dành riêng cho việc cải thiện thông tin và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, để làm cho trang web dễ sử dụng hơn cho khách hàng, để đảm bảo tính bảo mật của máy chủ web và để đánh giá nội dung trên trang web. Cookie không ghi lại bất kỳ thông tin bảo mật nào, chẳng hạn như tên và thông tin liên hệ của khách hàng. Ngoài ra, cookie không ảnh hưởng đến các thiết bị đầu cuối mà khách hàng sử dụng và dữ liệu được lưu trữ trên đó.

Khách hàng có thể tắt chức năng cookie bằng cách thay đổi cấu hình trình duyệt mà khách hàng sử dụng. Xin lưu ý rằng việc tắt chức năng này có thể ngăn khách hàng sử dụng tất cả hoặc một số dịch vụ trên trang web.

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và bảo mật phù hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân hiệu quả. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng mặc dù Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân, nhưng không có trang web, kết nối internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào an toàn tuyệt đối. Do đó, Công ty không thể đưa ra cam kết đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật tuyệt đối và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có quyền truy cập bất hợp pháp hoặc rò rỉ Thông tin Cá nhân mà không do lỗi của Công ty. Công ty loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả của bất kỳ truy cập trái phép, tiết lộ, lạm dụng hoặc mất mát hoặc sai sót Thông tin Cá nhân không phải do sự quản lý kém của chúng tôi. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản được mô tả ở trên, Công ty khuyến nghị khách hàng không nên cung cấp thông tin cho Công ty.

11. Quyền và nghĩa vụ
Bằng việc cung cấp Thông tin Cá nhân cho Công ty, bạn có các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, có thể bao gồm:
(i)Được thông báo về quy trình xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
(ii)Đưa ra/rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
(iii)Truy cập hoặc yêu cầu Công ty cung cấp cho bạn Thông tin Cá nhân để tiết lộ, chỉnh sửa hoặc tạm ngừng.
(iv)Hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân, được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn và tất cả Thông tin Cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế.
(v)Tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền dân sự của bạn; ra lệnh chấm dứt hành vi vi phạm; yêu cầu xin lỗi và/hoặc cải chính công khai; yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự; yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Công ty hoặc hủy bỏ quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền .
(vi)Tuân thủ các luật hiện hành có liên quan.
(vii)Tôn trọng và bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn và của người khác.
(viii)Cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn đầy đủ và chính xác khi bạn đồng ý xử lý.


12. Khiếu nại
Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách Công ty sử dụng Thông tin Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Thông tin liên hệ của chúng tôi bên dưới. Nếu Công ty không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam.


13. Thông tin liên hệ
Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Chính sách Quyền riêng tư này hoặc muốn truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Công ty TNHH CHUO Việt Nam 
Địa chỉ: Số 412, khu HK10, dự án Waterfront City, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (+84)225-326-5666
E-mail: info@hotelnikkohaiphong.com.vn

Chúng tôi sẽ nỗ lực để trả lời khiếu nại của bạn hoặc cố gắng giải quyết vấn đề để bạn hài lòng trong một khoảng thời gian hợp lý.

 

14. Điều khoản chung
Chính sách Quyền riêng tư này đưa ra một tuyên bố chung về các cách thức mà Công ty nhằm mục đích bảo vệ và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Công ty có quyền cập nhật Chính sách Quyền riêng tư cần thiết cho các yêu cầu kinh doanh hoặc tuân thủ luật pháp có liên quan tuỳ từng thời điểm. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và được đóng dấu ngày để bạn có thể biết khi nào Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Khách hàng được khuyến khích thường xuyên kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư để đảm bảo bạn đã quen thuộc với phiên bản mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi các cập nhật đối với Chính sách Quyền riêng tư này đã được đăng tải thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với các cập nhật đó.
 
Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.