Thông số phòng

Về lĩnh vực hội nghị và và địa điểm tổ chức sự kiện, khách sạn tự hào có 450 m² cho không gian sự kiện bao gồm 4 phòng sự kiện. Với vị trí vượt trội, tại cửa ngõ vào thành phố Hải Phòng – cửa ngõ xuất nhập khẩu chính của Miền Bác Việt Nam, có chất lượng và dịch vụ ăn uống tùy chỉnh, khách sạn cung cấp một nơi hoàn hảo cho mọi loại hình cuộc họp, hội nghị và tiệc.

Capacity Chart

Fuji 80 60 30 36 40 30
Sakura 80 60 30 36 40 30
Mizuho 60 46 25 30 32 25
Akebono 60 46 25 30 32 25
Fuji + Sakura 160 120 60 72 88 60
Mizuho + Akebono 125 90 40 50 64 40
Club Lounge Meeting Room
 • 80
 • 60
 • 30
 • 36
 • 40
 • 30
 • 80
 • 60
 • 30
 • 36
 • 40
 • 30
 • 60
 • 46
 • 25
 • 30
 • 32
 • 25
 • 60
 • 46
 • 25
 • 30
 • 32
 • 25
 • 160
 • 120
 • 60
 • 72
 • 88
 • 60
 • 125
 • 90
 • 40
 • 50
 • 64
 • 40