Phòng họp

Lý tưởng cho mọi cuộc họp, liên hoan và hội nghị.
[ƯU ĐÃI HỘI NGHỊ]

Capacity Chart

Fuji 80 60 30 36 40 30
Sakura 80 60 30 36 40 30
Mizuho 60 46 25 30 32 25
Akebono 60 46 25 30 32 25
Fuji + Sakura 160 120 60 72 88 60
Mizuho + Akebono 125 90 40 50 64 40
Club Lounge Meeting Room
 • 80
 • 60
 • 30
 • 36
 • 40
 • 30
 • 80
 • 60
 • 30
 • 36
 • 40
 • 30
 • 60
 • 46
 • 25
 • 30
 • 32
 • 25
 • 60
 • 46
 • 25
 • 30
 • 32
 • 25
 • 160
 • 120
 • 60
 • 72
 • 88
 • 60
 • 125
 • 90
 • 40
 • 50
 • 64
 • 40